Cíle unie

Cílem HPU je vytvořit platformu, která bude sdružovat podnikatele při KDU-ČSL, zastupovat jejich zájmy a podporovat podnikatelský sektor s důrazem na živnostníky a malé a střední podnikatele.

KDU-ČSL chce bojovat za lepší nastavení podmínek pro podnikání. Pro politickou debatu, odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky a nastavení smysluplné legislativy je nutný dlouhodobý dialog a spolupráce s podnikatelskou sférou.

Ideové východisko HPU: Sociálně tržní hospodářství

Sociálně tržní hospodářství (STH) je hospodářský a společenský model prosazovaný křesťansko-demokratickými stranami v Evropě, který vytváří spojení mezi svobodou trhu, principem solidarity (a spravedlnosti) a řídí se jasnými pravidly.

HPU je místem pro tvorbu politiky, odrážející zájmy našich podnikatelů